Sådan har andre reduceret deres madspild og fødevaretab i primærproduktionen